BASIC ENGLISH GRAMMA IN USE – NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

149.000

+ Càng học càng thấy mơ hồ vì không hiểu bản chất?

+ Học thuộc công thức rồi nhưng áo dụng vào làm bài tập thì bó tay.

+ Viết ra một câu tiếng Anh thì cứ sợ không biết mình viết đúng hay sai.

+ Nhìn phần nào cũng quen nhưng lại không biết dùng như thế nào?

+ Học ngữ pháp vô cùng chán và buồn ngủ…!

Đây có lẽ là tình trạng mà bất cứ người học tiếng Anh nào cũng gặp phải. Vậy mới nói, học tiếng Anh thật khó, quan trọng là có lộ trình và phương pháp tốt. Xin giới thiệu đến các bạn cuốn “Ngữ pháp tiếng Anh căn bản” giúp bạn xác định những nội dung kiến thức ngữ pháp tiếng Anh căn bản nhất và lộ trình học tập hiệu quả.

 

 

 

 

BASIC ENGLISH GRAMMA IN USE – NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

149.000