CON ĐƯỜNG LẬP THÂN – HÀNH ĐỘNG ĐỂ THÀNH CÔNG

109.000

Con Đường Lập Thân – Hành Động Để Lập Thân là quyển sách sẽ cung cấp cho bạn những kĩ năng để tiến tới thành công. Qua cuốn sách bạn sửa được tật xấu, tập được những thói quen mới, thói quen tốt hơn, ăn nói hoạt bát và có nghệ thuật hơn. Lập nên sự nghiệp lừng lẫy không một ngày một, ngày hai mà thành công

 

CON ĐƯỜNG LẬP THÂN – HÀNH ĐỘNG ĐỂ THÀNH CÔNG

109.000