DẪN DẮT BẢN THÂN, ĐỘI NHÓM VÀ TỔ CHỨC VƯƠN XA – THỦ LĨNH VĨ ĐẠI

218.000

Cuốn sách Dẫn Dắt Bản Thân, Đội Nhóm Và Tổ Chức Vươn Xa – Thủ Lĩnh Vĩ Đại dành cho những con người giàu khát vọng, mong muốn tạo ra sự khác biệt to lớn trong thế giới tuyệt vời mà chúng ta đang sống – những người muốn truyền cảm hứng và giúp đỡ mọi người xung quanh. Đây là quyển sách gối đầu giường dành cho những nhà lãnh đạo.

 

 

DẪN DẮT BẢN THÂN, ĐỘI NHÓM VÀ TỔ CHỨC VƯƠN XA – THỦ LĨNH VĨ ĐẠI

218.000