GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ BOYA SƠ CẤP I

160.000

Tiếng Trung là một ngôn ngữ rất phổ biến trên thế giới, số lượng người học tiếng Trung tại Việt Nam cũng rất đông đảo. “Giáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp 1” do các tác giả nổi tiếng người Trung Quốc là Lý Hiểu Kỳ, Từ Lập và Tiền Húc Tinh biên soạn  nhằm mang đến cho người đọc cuốn giáo trình đầy đủ và chất lượng nhất. Đây là “Quyển sơ cấp đầu tiên” – một bộ phận trong hệ thống “Giáo trình Hán ngữ Boya” sơ cấp, một cuốn sách đầy tinh tế và chọn lọc, cung cấp cho người học ở trình độ xuất phát một lượng kiến thức cơ bản về từ ngữ và các hạng mục ngữ pháp sơ cấp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ BOYA SƠ CẤP I

160.000