GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ BOYA TRUNG CẤP 1 TẬP 2

145.000

Giáo trình Hán ngữ Boya Trung cấp 1 Tập 2 sử dụng thích hợp cho học sinh có trình độ sơ – trung cấp để nắm được 1000 từ cơ bản và các hạng mục ngữ pháp. Giúp người học củng cố và tăng thêm kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thông dụng, đi sâu tìm hiểu văn hóa và xã hội Trung Quốc, nâng cao nhanh chóng kỹ năng giao tiếp tiếng Trung.

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ BOYA TRUNG CẤP 1 TẬP 2

145.000