GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HỌC NHANH VÀ HIỆU QỦA

608.000 517.000

Giáo trình Hán ngữ cho người mới bắt đầu học nhanh và hiệu quả. Đây là bộ giáo trình Hán ngữ thông dụng được chính thức giảng dạy trong chương trình đào tạo tiếng Trung tại tất cả các trường đại học tại Trung Quốc và Việt Nam. Với bất cứ một học viên tiếng Trung nào, cuốn sách giáo trình Hán ngữ là không thể thiếu được. Chương trình dạy tiếng Trung hiện nay tại các Trung hay trường học đều đang sử dụng bộ Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới do Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh và tác giả Dương Ký Châu biên soạn.

 

 

 

 

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HỌC NHANH VÀ HIỆU QỦA

608.000 517.000