GIÁO TRÌNH TIẾNG NHẬT DAICHI SƠ CẤP 1 – BẢN DỊCH VÀ GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP

105.000

Cuốn sách này là tài liệu bổ trợ cho cuốn Daichi Nihongo shokyu – Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp tập 1- Bản dịch và giải thích ngữ pháp. Sách bao gồm bản dịch phần hội thoại và từ vựng từng bài, ngoài ra còn có phần giải thích ngữ pháp và phần thông tin ngôn ngữ và văn hóa.

 

 

GIÁO TRÌNH TIẾNG NHẬT DAICHI SƠ CẤP 1 – BẢN DỊCH VÀ GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP

105.000