GIÁO TRÌNH TIẾNG NHẬT DAICHI SƠ CẤP 2 – BÀI TẬP TỔNG HỢP

65.000

Daichi Nihongo Shokyu – Giáo trình tiếng Nhật Sơ cấp tập 2 – Bài tập tổng hợp gồm 22 bài, mỗi bài sẽ bao gồm các mẫu câu đã có tại sách Giáo trı̀nh tiếng Nhật sơ cấp tập 2. Cuốn sách cũng đưa ra các bài học tóm tắt ở mức độ nâng cao, và các bài học giúp phân biệt được các mẫu câu tương tự.

 

GIÁO TRÌNH TIẾNG NHẬT DAICHI SƠ CẤP 2 – BÀI TẬP TỔNG HỢP

65.000