GIÚP CHỒNG THÀNH CÔNG – BÍ KÍP CỦA MỌI NGƯỜI PHỤ NỮ

110.000

Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ thành thục. Quyển sách ” Giúp Chồng Thành Công – Bí Kíp Của Mọi Người Phụ Nữ ” là vũ khí để giúp người phụ nữ có được tình yêu thương của người chồng, hỗ trợ chồng mình thành công trong sự nghiệp.

Như tác giả khẳng định trong cuốn sách, những người phụ nữ nào làm theo quy tắc của các cuốn sách một cách thông minh và có ý thức, họ có thể phá giải được nhiều trở ngại ngăn cản bước tiến của chồng trên đường đời.

 

GIÚP CHỒNG THÀNH CÔNG – BÍ KÍP CỦA MỌI NGƯỜI PHỤ NỮ

110.000