HIỆU NĂNG – CHÂM NGÔN CỦA NHÀ DOANH NGHIỆP

109.000

Cuốn sách ” Hiệu năng – Châm ngôn của nhà doanh nghiệp” được dịch bởi dịch giả nổi tiếng Nguyễn Hiến Lê giúp bạn học hỏi thêm những phương pháp nâng cao hiệu năng làm việc, tiến nhanh trên con đường phát triển sự nghiệp.

 

HIỆU NĂNG – CHÂM NGÔN CỦA NHÀ DOANH NGHIỆP

109.000