HỌC TIẾNG HÀN THẬT LÀ ĐƠN GIẢN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

192.000

Bạn là người mới học tiếng Hàn và chưa tìm được phương pháp học tiếng Hàn phù hợp? Các giáo trình hiện tại chỉ tập trung nhiều vào học thuật, thiếu tính ứng dụng thực tế?
Đây là những vấn đề đang làm nhiều bạn mới học tiếng Hàn cảm thấy “nhức nhối” và nhiều khi muốn từ bỏ tiếng Hàn. Đừng lo lắng cũng đừng từ bỏ mà hãy học ngay với cuốn sách “Học tiếng Hàn thật là đơn giản trình độ sơ cấp”, việc học ngoại ngữ sẽ trở nên thú vị biết bao.

 

 

 

 

HỌC TIẾNG HÀN THẬT LÀ ĐƠN GIẢN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

192.000