Kỹ năng để cân bằng giữa công việc và cuộc sống

162.000

Để cân bằng tốt giữa thời gian cho công việc, gia đình, bạn bè và bản thân bạn cần có những kỹ năng quản lý căng thẳng. Vào thời điểm này, hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc cân bằng cuộc sống cho dù bạn đang gặp phải áp lực từ gia đình hay các vấn đề liên quan đến công việc. Kỹ năng để cân bằng giữa công việc và cuộc sống đem đến một lối tư duy mới mẻ cũng như các cách thực hành mới mà hiện nay bạn có thể áp dụng.

Cuốn sách Kỹ năng để cân bằng giữa công việc và cuộc sống đem đến một lối tư duy mới mẻ cũng như các cách thực hành mới mà hiện nay bạn có thể áp dụng. Đồng thời trợ giúp bạn phát triển những kỹ năng cần thiết để có một cuộc sống theo bạn định nghĩa là thành công.

 

 

Kỹ năng để cân bằng giữa công việc và cuộc sống

162.000