LÃNH ĐẠO 101 – KỸ NĂNG LÀM CHỦ

59.000

Cuốn sách ” Lãnh Đạo 101 – Kỹ Năng Làm Chủ ” được thiết kế để giúp các bạn phát triển khả năng lãnh đạo và gia tăng thành công cho cá nhân và tổ chức của bạn. Một trong những điều then chốt để lãnh đạo thành công là áp dụng các quan niệm đã giúp các nhà lãnh đạo khác làm tốt.

 

 

LÃNH ĐẠO 101 – KỸ NĂNG LÀM CHỦ

59.000