LUYỆN LÝ TRÍ – TƯ DUY LÍ TÍNH

104.000

Quyển sách ” Luyện Lý Trí – Tư Duy Lí Tính ” sẽ giúp bạn tránh được những thời điểm ra quyết định sai lầm nhờ vào những những quy tắc và lưu ý của tác giả. Nó thực sự là một quyển sách cực hữu ích để rèn luyện tư duy, chỉ cần bạn chăm chỉ luyện tập, tư duy của bạn sẽ trở nên sắc bén hơn.

 

LUYỆN LÝ TRÍ – TƯ DUY LÍ TÍNH

104.000