Những chiến lược Marketing tạo ra lợi nhuận

119.000

Cuốn sách “Những chiến lược Marketing tạo ra lợi nhuận” chủ đích nghiêng về tính chiến lược nhiều hơn so với chiến thuật, dù cũng có đề cập tới. Sách nói về sự thay đổi sâu rộng trong cách thức chúng ta mua hàng, và bán hàng. Nó vừa là một cuốn sách cảnh báo, vừa là bản đồ chiến lược trải đường đến thành công.

 

Những chiến lược Marketing tạo ra lợi nhuận

119.000