SĂN SÓC SỰ HỌC CỦA CÁC CON – TRẺ NÀO CŨNG CÓ THỂ HỌC GIỎI ĐƯỢC

85.000

Bộ sách “Cha mẹ khéo – Con thành công” là bộ sách nổi tiếng của học giả Nguyễn Hiến Lê nói về cách thấu hiểu và giáo dục con cái của mình. Và quyển sách “Săn Sóc Sự Học Của Các Con – Trẻ Nào Cũng Có Thể Học Giỏi Được ” là quyển sách phù hợp nhất dành cho các bậc phụ huynh đang tìm các phương pháp dạy con và giúp con học giỏi.

 

 

SĂN SÓC SỰ HỌC CỦA CÁC CON – TRẺ NÀO CŨNG CÓ THỂ HỌC GIỎI ĐƯỢC

85.000