SỐNG 365 NGÀY 1 NĂM – TRÁNH XA BỆNH TẬT

89.000

Cuốn sách Sống 365 ngày 1 năm của dịch giả Nguyễn Hiến Lê sẽ giúp bạn:

  • Tìm hiểu nguyên nhân gây ra các bệnh bởi xúc động
  • Những bệnh do xúc động gây nên
  • Những suy nghĩ tích cực có ảnh hưởng phi thường đến sức khỏe như thế nào.
  • Phép dưỡng sinh để tránh bệnh tật và lo lắng.
  • Những cách trị bệnh mệt mỏi, mất ngủ, lo lắng.

 

SỐNG 365 NGÀY 1 NĂM – TRÁNH XA BỆNH TẬT

89.000