TAY TRẮNG LÀM NÊN – GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP CỦA MÌNH

85.000

Quyển sách “Tay Trắng Làm Nên – Gây Dựng Sự Nghiệp của mình ” của Huân tước Beavebrook là cẩm nang vô cùng giá trị, giúp người đọc tìm được con đường thành công của chính mình.

 

TAY TRẮNG LÀM NÊN – GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP CỦA MÌNH

85.000