TỔ CHỨC CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH – AI NÓI BÌNH YÊN LÀ HẠNH PHÚC

99.000

Người Việt có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” ý muốn nói với chúng ta vai trò quan trọng của người phụ nữ trong việc xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc và bền lâu. Và trong cuộc sống hiện đại, để “cửa ấm nhà yên” thì người phụ nữ không chỉ cần phải biết tổ chức công việc gia đình một cách hợp lý mà còn cần có sự giúp đỡ từ các thành viên trong gia đình. Điều này được Nguyễn Hiến Lê chia sẻ trong cuốn sách “Tổ Chức Công Việc Gia Đình”.

 

 

TỔ CHỨC CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH – AI NÓI BÌNH YÊN LÀ HẠNH PHÚC

99.000