Tự phát triển 101 – Self Improvement 101

59.000

Làm thế nào để nâng cao tầm hiểu biết của mình? Cuốn sách Tự phát triển 101 – Self Improvement 101 sẽ hướng dẫn bạn phát triển theo một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới. Nó trình bày theo từng chủ đề nhỏ, không phải một “khóa học chuyên sâu”. Nhưng tôi tin rằng sự ngoại lệ này cũng không nhằm mục đích nào khác đó là mang đến cho bạn những hiểu biết sâu sắc về chủ đề này.

 

Tự phát triển 101 – Self Improvement 101

59.000