TUYỆT CHIÊU PHÒNG CHỐNG RẮC RỐI TRÊN MẠNG

140.000

Quyển sách Tuyệt Chiêu Phòng Chống Rắc Rối Trên Mạng là một quyển sách hữu ích cho bất kì doanh nghiệp nào bởi thời đại công nghệ số đang lan tỏa đến khắp mọi nơi trên toàn cầu, nắm chắc những kiến thức trong quyển sách, áp dụng vào trong thực tế để có thể bảo vệ bản thân và doanh nghiệp của mình.

 

TUYỆT CHIÊU PHÒNG CHỐNG RẮC RỐI TRÊN MẠNG

140.000