Giá Bitcoin giảm gần 18%, từ vùng tiệm cận 49,000 USD một đồng khi quỹ ETF Bitcoin được phê duyệt tại Mỹ. Kể từ thời điểm đó, giá Bitcoin đã giảm gần 18%, đóng cửa ở mức 40,280 USD một đơn vị, mức thấp nhất trong một tháng. Nguyên nhân chính được đưa ra là chiến lược “mua khi có tin đồn, bán khi ra tin chính thức”, với nhà đầu tư chốt lời khi tin tức về quỹ ETF xuất hiện.

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng giảm giá của Bitcoin có thể chưa kết thúc, và sự lo ngại về rủi ro cao vẫn đang đẩy những người nắm giữ lớn bán ra. Sự chờ đợi vào quỹ ETF cho Ethereum cũng được đề cập là một yếu tố ảnh hưởng đến giảm giá của Bitcoin.