Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI)

1. Lumier

 • Là mô hình AI tạo video của Google, được giới thiệu vào năm 2020.
 • Có khả năng tạo video chất lượng cao từ văn bản mô tả, với nhiều phong cách và chủ đề khác nhau.
 • Dễ sử dụng, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và người có kinh nghiệm.

2. VideoPoet

 • Là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển bởi Microsoft Research.
 • Được đào tạo trên kho dữ liệu khổng lồ gồm video, ảnh, âm thanh và văn bản.
 • Có khả năng tạo video sáng tạo và độc đáo, với nhiều hiệu ứng và chuyển cảnh ấn tượng.

3. Emu Video

 • Là mô hình AI làm video của Meta (trước đây là Facebook).
 • Sử dụng công nghệ học sâu để tạo video từ văn bản mô tả.
 • Có khả năng tạo video với độ phân giải cao và âm thanh chất lượng.

4. Phenaki

 • Là mô hình AI tạo video được phát triển bởi Đại học Carnegie Mellon.
 • Sử dụng kỹ thuật “text-to-image” để tạo ra các khung hình video từ văn bản.
 • Có khả năng tạo video với nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau.

5. CogVideo

 • Là mô hình AI tạo video được phát triển bởi Đại học Illinois tại Urbana-Champaign.
 • Sử dụng kiến thức về thế giới thực để tạo video logic và nhất quán.
 • Có khả năng tạo video hướng dẫn, giải thích và mô phỏng các hiện tượng khoa học.

6. Sora

 • Là mô hình AI tạo video mới nhất của OpenAI, được giới thiệu vào năm 2023.
 • Có khả năng tạo video chất lượng cao với độ dài lên đến 1 phút, với nhiều nhân vật, chuyển động và hiệu ứng.
 • Vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng bởi khả năng sáng tạo và tiềm năng ứng dụng rộng rãi.