Brad Smith, Chủ tịch Microsoft, cho rằng siêu trí tuệ AGI sẽ không xuất hiện trong vòng một năm và cần đến hàng thập kỷ nữa.

  • OpenAI sa thải CEO Sam Altman vào ngày 17/11/2023, được cho là do ông Altman muốn thương mại hóa quá nhanh những công nghệ mới của công ty, trước khi đánh giá đầy đủ những nguy cơ của chúng.
  • Một số nguồn tin cho rằng quyết định sa thải Altman cũng liên quan đến những lo ngại về rủi ro của dự án Q*, một dự án nội bộ của OpenAI được cho là đã đạt bước đột phá để tiến tới AGI.
  • Tuy nhiên, Brad Smith, người đứng đầu hội đồng quản trị của OpenAI, phủ nhận những lo ngại về an toàn AI là nguyên nhân dẫn đến vụ sa thải. Ông cho rằng sự xáo trộn nhân sự là do bất đồng quan điểm giữa các thành viên hội đồng quản trị.
  • Emmett Shear, CEO tạm quyền của OpenAI, cũng cho biết hội đồng quản trị không loại bỏ Altman vì sự bất đồng về an toàn AI.
  • Đến ngày 21/11/2023, Sam Altman được bổ nhiệm lại làm CEO của OpenAI cùng với một hội đồng quản trị mới.