Năm 2017, Trung Quốc đã công bố kế hoạch phát triển AI với mục tiêu trở thành “trung tâm đổi mới AI” của thế giới vào năm 2030.

Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều chính sách để thúc đẩy phát triển AI, bao gồm:

  • Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu
  • Khuyến khích hợp tác giữa giới học thuật và ngành công nghiệp
  • Thu hút nhân tài và đầu tư nước ngoài
  • Khuyến khích tích hợp AI trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải và tài chính

Nhờ những chính sách này, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực AI:

  • Trung Quốc đã vượt Mỹ về số lượng bằng sáng chế AI được cấp trong năm 2019
  • Trung Quốc đã tiên phong trong ứng dụng AI vào đời sống thực, chẳng hạn như trong các hệ thống giám sát, robotaxi và các mô hình ngôn ngữ lớn
  • Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong một số lĩnh vực AI mới, chẳng hạn như điện toán quang học

Năm 2023, ngành AI Trung Quốc tiếp tục chứng kiến những tiến bộ vượt bậc:

  • Trung Quốc đã ra mắt nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cạnh tranh với các hệ thống từ phương Tây
  • Trung Quốc đã tạo thành công chip AI mới có sức mạnh gấp 3,7 lần chip A100 của Nvidia

Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực AI.