Moungi Bawendi, Louis Brus và Alexei Ekimov là ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học năm 2023 vì những đóng góp của họ cho công nghệ chấm lượng tử.

Ekimov và Brus là những người đầu tiên tạo ra chấm lượng tử, những hạt nano có thể phát ra ánh sáng màu sắc. Bawendi đã phát triển phương pháp sản xuất chấm lượng tử với độ chính xác cao và quy mô lớn, mở đường cho hàng loạt ứng dụng.

  • “Trải nghiệm điểm F đầu tiên có thể dễ dàng hủy hoại tôi. Đó là điểm thấp nhất trong lớp mà tôi từng có”, nhà khoa học chia sẻ.
  • “Tôi vô cùng vinh dự khi chia sẻ giải Nobel cùng với Louis Brus, người hướng dẫn sau tiến sĩ của tôi. Dù bản thân là một giáo sư, tôi vẫn cố gắng phỏng theo sự uy bác và phong cách hướng dẫn của ông ấy”, Bawendi nói.
  • “Các nhà khoa học đánh vật hàng ngày với thí nghiệm, và thường không thể thấy bước tiến khổng lồ của khoa học và công nghệ qua hàng thập kỷ. Khoa học tạo ra cuộc sống tốt hơn cho nhân loại bất chấp chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và thiên tai”, Brus chia sẻ.