Nhà thiết kế Phương Linh ra mắt bộ sưu tập “La Rosa” tại Fashion Voyage […]