Vào ngày 18.4, J-Hope đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự, trở thành […]