• Tháng Bảy 12, 2023
Thanh Hóa thiếu giáo viên trầm trọng

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức, Thanh Hóa thiếu hơn 10.000 giáo viên, thuộc diện trầm trọng nhất cả nước. Báo cáo tại phiên….

DMCA.com Protection Status