“Tôi đã bắt đầu buổi huấn luyện đầy ngẫu hứng với Elon Musk trong vài giờ hôm […]