Sam Altman, CEO OpenAI, đăng trên Twitter một số ảnh chụp màn hình về khả năng mới nhất trên ChatGPT, trong đó cho phép người dùng tạo chatbot tùy chỉnh. Trong ảnh, Altman yêu cầu GPT biến mình thành chatbot và trả lời câu hỏi theo cách hài hước như những người thuộc thế hệ Boomer.

GPT đáp lại rằng chatbot đã được thiết lập và có tên là Grok. Altman không chia sẻ các đoạn chat tiếp theo giữa mình và AI. Tuy nhiên, theo các trang công nghệ, ngụ ý của CEO OpenAI là muốn cho Musk và người dùng thấy mô hình trí tuệ nhân tạo của mình có thể bắt chước bất kỳ AI nào hiện nay, gồm cả Grok.

Động thái này của Altman có thể khiến mối bất hòa giữa ông và Elon Musk, đồng sáng lập OpenAI, thêm căng thẳng. Cả hai đã rời OpenAI vào năm 2018 do mâu thuẫn nội bộ. Trong thời gian qua, Musk liên tục chỉ trích công ty cũ, trong khi Altman cũng có những lời lẽ đáp trả.

Ngoài ra, OpenAI cũng tổ chức sự kiện dành cho nhà phát triển ngày 7/11, trong đó giới thiệu công cụ cho phép cá nhân hóa AI, gọi là GPT. Các nhà phát triển có thể tạo ra AI cho mục đích cụ thể, chẳng hạn dạy học, thiết kế đồ họa, giao tiếp khách hàng. OpenAI cũng dự định mở GPT Store vào cuối tháng 11 để người dùng chia sẻ các công cụ GPT của họ và kiếm tiền từ chúng.

Ngoài GPT, OpenAI cũng ra mắt mô hình cải tiến GPT-4 Turbo, được giới thiệu là mạnh, nhanh và rẻ hơn GPT-4. Theo Altman, AI mới có thể ghi nhớ tới hàng trăm trang văn bản chỉ trong một lời nhắc, có khả năng phân tích văn bản, hình ảnh. Dữ liệu dùng để đào tạo mô hình mới được cập nhật đến tháng 4, trong khi ChatGPT 3.5 là từ 2021.