Masan số hóa hạ tầng

Masan thực hiện như số hóa hạ tầng bán lẻ và nâng cấp trải nghiệm người dùng để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn. Masan mở rộng và cải tạo hàng trăm siêu thị mini dựa trên dữ liệu lớn về thị hiếu người tiêu dùng và bán lẻ.

Cụ thể, họ triển khai mô hình cửa hàng WinMart+ Premium tại các địa điểm đắc địa, WinMart Urban tại các khu vực thành thị, và WinMart+ Rural tại nông thôn.

Bên cạnh chương trình Hội viên Win, thu hút hơn 8 triệu hội viên và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược số hóa của Masan. Chương trình này giúp cá nhân hóa dịch vụ và trải nghiệm người dùng, đồng thời doanh nghiệp cũng thu được thông tin có giá trị từ người tiêu dùng.

Masan cũng đang thực hiện chiến lược “Go Global” bằng cách mở trung tâm thấu hiểu người dùng tại TP HCM để nắm bắt sự thay đổi về nhu cầu, hành vi và khẩu vị của khách hàng miền Nam. Họ hướng đến mục tiêu đóng góp 15% doanh số từ hoạt động kinh doanh quốc tế vào năm 2027 và phát triển thương hiệu Chin-Su thành thương hiệu quốc tế.