1. Chi phí sản xuất chip 2 nm tăng 50%

Chip 2 nm đòi hỏi số lượng máy quang khắc cực tím lớn và có độ phức tạp cao, khiến chi phí sản xuất tăng 50% so với chip 3 nm, theo phân tích của International Business Strategies (IBS).

2. Chi phí xây nhà máy sản xuất chip 2 nm

IBS tính toán rằng xây một nhà máy sản xuất chip 2 nm với công suất 50.000 tấm wafer mỗi tháng tốn ít nhất 28 tỷ USD, trong khi với chip 3 nm là 20 tỷ USD.

3. Yếu tố làm tăng chi phí của chip 2 nm

Yêu cầu tăng cường về số lượng máy quang khắc cực tím (EUV) là một trong những nguyên nhân làm tăng giá của chip 2 nm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty công nghệ, đặc biệt là Apple, sản xuất chip dựa trên tiến trình 3 nm.

4. Giá sản xuất chip 3 nm của Apple và ước tính chi phí của chip 2 nm

Công ty nghiên cứu Arete Research ước tính mỗi chip 3 nm của Apple tốn gần 50 USD để sản xuất. Nếu chuyển sang chip 2 nm, chi phí có thể lên đến 30.000 USD cho mỗi tấm wafer, đẩy giá sản phẩm cuối cùng lên cao.

5. Nỗ lực giảm chi phí sản xuất

Để giảm chi phí sản xuất, các nhà sản xuất hàng đầu như Intel và AMD đang nhanh chóng đưa ra biện pháp tối ưu trong những năm tới. Do đó, bộ xử lý smartphone có thể tiếp tục sử dụng thiết kế hiện tại vì chi phí sản xuất chip 2 nm vẫn còn cao.