Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney đã phát triển thành công chip quang tử có thể tăng tốc độ băng thông cho mạng 6G và 7G. Chip có kích thước 5 x 5 mm, tích hợp các thành phần dựa trên ánh sáng (quang tử) vào bảng mạch điện tử thông thường.

Chip quang tử hoạt động bằng cách sử dụng ánh sáng để truyền dữ liệu. Điều này có thể giúp tăng tốc độ băng thông vì ánh sáng có thể mang nhiều thông tin hơn so với sóng vô tuyến truyền thống.

Chip mới của Đại học Sydney sử dụng một kỹ thuật gọi là lọc quang tử vi sóng để giảm nhiễu và tăng độ chính xác của tín hiệu. Kỹ thuật này sử dụng các thành phần quang tử để chặn các tín hiệu không mong muốn, giúp thông tin được truyền qua chip chính xác hơn.

Chip mới của Đại học Sydney có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống radar, hệ thống vệ tinh và mạng 6G và 7G.