Công cụ Revela – tiện ích lớn cho blockchain

Revela Decompiler, một công cụ dịch ngược mã nguồn các dự án blockchain trên nền tảng Aptos, đã được phát triển bởi các kỹ sư tại công ty bảo mật Verichains của Việt Nam và ra mắt tuần trước. Sản phẩm nhằm giải quyết vấn đề bảo mật cho các dự án trên blockchain, đặc biệt là sử dụng ngôn ngữ lập trình Move.

Revela Decompiler được đánh giá cao về tầm quan trọng và tiện ích, với khả năng giải mã chính xác 100% và cung cấp miễn phí ra cộng đồng. Thành công của công cụ này mang lại cơ hội cho Verichains và đặt ra thách thức về sự am hiểu về ngôn ngữ lập trình và mật mã học trong việc phát triển công cụ dịch ngược.

Vì sao cần dịch ngược mã nguồn?

Mã nguồn là các đoạn mã do người lập trình viết, sau đó biên dịch thành ngôn ngữ máy, là các bytecode ký tự và số để máy móc có thể hiểu được, từ đó giúp ứng dụng hoạt động.

Một sản phẩm công khai mã nguồn, cộng đồng có thể cùng kiểm tra, tìm ra lỗ hổng nếu có, từ đó cải thiện chất lượng bảo mật cho dự án. Đây cũng là xu hướng chung trong cộng đồng phát triển Web3.