Công nghệ là nền tảng để quốc gia phát triển nhanh và bền vững

Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Techconnect & Innovation Vietnam 2023) là một hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, nhà khoa học và lãnh đạo bộ ngành, địa phương.

  • Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Techconnect & Innovation Vietnam 2023) được tổ chức tại Quảng Ninh với chủ đề “Đổi mới sáng tạo – Phát triển bền vững”.
  • Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng trăm đại biểu, lãnh đạo bộ ngành, nhà khoa học và các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất.
  • Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng để đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
  • Phó thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý các doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh.
  • Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
  • Trong đó, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2030 đã được Chính phủ phê duyệt, tập trung hoàn thiện với nhiều quy định tiến bộ và đổi mới, thực sự đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và địa phương.
  • Bộ trưởng cũng cho biết, sự kiện Techconnect & Innovation Vietnam 2023 góp phần thúc đẩy ứng dụng chuyển giao công nghệ vào thực tiễn. Bên cạnh nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp, còn tạo điều kiện cho các nhà khoa học ứng dụng kết quả của mình vào sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status
DMCA.com Protection Status