Đề xuất làm dự án thí điểm điện gió tại Việt Nam

Công ty Corio Generation, chuyên về điện gió ngoài khơi, đề xuất thực hiện dự án thí điểm ở Việt Nam trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 8/3. Thủ tướng chào đón đề xuất này và nhấn mạnh về việc cần đảm bảo giá thành điện gió hợp lý và lợi ích chung cho cả hai bên.

Việt Nam mong muốn phát triển ngành công nghiệp điện gió và sẵn lòng hỗ trợ nhà đầu tư ngoại đồng thời chia sẻ rủi ro. Corio Generation đã tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam từ năm 2019 và đã ký biên bản ghi nhớ với Tổng công ty Phát điện 3 để hợp tác trong việc phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.