Con đường đến AGI

Ba tiến sĩ gốc Việt tại Google đã công bố mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) AlphaGeometry, có khả năng giải toán ngang trình độ của huy chương vàng Toán quốc tế, và đặt ra những câu hỏi quan trọng về tiến gần đến Trí tuệ Nhân tạo Tổng hợp (AGI).

AlphaGeometry không chỉ giải quyết bài toán mà còn vượt trội trong việc suy luận và lập luận logic, một đặc điểm quan trọng của AGI. Mô hình này sử dụng dữ liệu đầu vào hoàn toàn nhân tạo, tự sinh ra dữ liệu chất lượng cao mà không cần sự huấn luyện từ con người. AlphaGeometry có khả năng hiểu biết toán học cao cấp, tự tính toán và lập luận logic, gần với trí thông minh của con người.

AlphaGeometry kết hợp giữa mô hình ngôn ngữ dựa trên mạng nơ-ron (neural language model) có khả năng suy luận với công cụ biểu tượng (symbolic engine) chuyên về lập luận logic

Việc giải quyết các bài toán Olympic Toán học là một bước tiến quan trọng trên con đường đến AGI, đặt ra những thách thức và lo ngại về tương lai của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, AlphaGeometry vẫn gặp phải một số vấn đề chưa giải quyết được hoàn toàn.