1. Thí sinh dự thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2023 vào ngày nào?

Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 quy định về lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thì thí sinh dự thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2023 vào sáng ngày 28/6/2023 (Thứ Tư) với thời gian làm bài là 120 phút.

2. Đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2023

Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2023 có 2 phần:

– Phần đọc hiểu (3 điểm): đề thi sẽ đưa ra một đoạn văn mẫu và từ đó đặt ra câu hỏi với độ khó được phân hóa theo từng câu, yêu cầu thí sinh giải quyết vấn đề được đặt ra từ đoạn văn bên trên.

– Phần làm văn (7 điểm): gồm 2 câu, câu 1 làm văn về nghị luận xã hội, câu 2 làm văn về nghị luận văn học.

Dưới đây là đề thi chính thức môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2023:

Theo: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/50361/de-thi-mon-ngu-van-tot-nghiep-thpt-nam-2023-chinh-thuc