Lý do không trả nợ của Bông Sen

Công ty cổ phần Bông Sen đang chậm trả 4.800 tỷ đồng nợ gốc và hơn 1.060 tỷ đồng lãi trái phiếu, với lý do tài khoản bị phong tỏa.

Tiền lãi phạt trả chậm trong năm 2023 lớn gấp 6 lần tiền lãi vay, lên đến gần 1/4 giá trị khoản vay gốc. Lô trái phiếu này được phát hành năm 2021 để đầu tư vào dự án bất động sản nhưng sau đó bị thanh tra, thu hồi.

Bông Sen kêu gọi đối tác góp vốn trả tiền để công ty thanh toán nợ, đồng thời đề nghị xử lý tài sản để trả nợ. Công ty lỗ liên tiếp 3 năm qua, năm 2023 lỗ 478 tỷ đồng.

Bông Sen có liên quan đến sai phạm của Vạn Thịnh Phát, đang trong danh sách công ty liên quan và chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Tóm lại, đây là tình trạng khó khăn về tài chính, nợ nần và liên quan đến vụ án tài chính lớn của Bông Sen trong thời gian gần đây.