Kết thúc quý 1/2023, Dược phẩm Traphaco vừa báo lợi nhuận sau thuế đạt 79,4 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Traphaco (HoSE: TRA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 619,1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Do giá vốn hàng bán giảm gần 8% xuống 274,4 tỷ đồng nên lãi gộp ghi nhận tăng 6% lên gần 344,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính hơn 2,4 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ trong khi chi phí tăng 16% lên hơn 640 triệu đồng.

Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18% và 5%, lần lượt ghi nhận ở mức gần 170,8 tỷ đồng và hơn 80 tỷ đồng. Trong đó, Traphaco chi 30,6 tỷ đồng cho quảng cáo, tăng 15% so với cùng kỳ.

Kết quả, Traphaco báo lãi sau thuế hơn 79,4 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Như vậy, bình quân mỗi ngày doanh nghiệp dược phẩm này thu về hơn 882 triệu đồng tiền lãi.

Lý giải về nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận, theo giải trình do doanh số bán hàng quý 1/2023 giảm nhẹ so với cùng kỳ 2022.

Đồng thời, tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí QLDN trên DTT tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó chi phí bán hàng tăng 4,45%; Chi phí QLDN tăng nhẹ 0,75%.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/mot-doanh-nghiep-nganh-duoc-thu-lai-hon-882-trieu-moi-ngay-c6a28230.html