Phó Tổng Giám đốc Eximbank, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ thừa nhận cán bộ ngân hàng đã gửi thông báo về khoản nợ gần 9 tỷ đồng cho khách hàng một cách máy móc, chưa theo quy trình được lãnh đạo duyệt. Ông khẳng định Eximbank sẽ không thu khoản nợ 8,8 tỷ đồng này và sẽ làm việc với khách hàng để tìm cách xử lý thỏa đáng, hài hòa lợi ích đôi bên.

Trước đó, Eximbank tuyên bố cách tính lãi, phí là phù hợp thỏa thuận với khách hàng nhưng không giải thích rõ về con số khổng lồ 8,8 tỷ đồng từ khoản nợ gốc 8,5 triệu đồng năm 2013.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết đã chỉ đạo các ngân hàng rà soát, giải quyết những trường hợp tương tự để đảm bảo quyền lợi khách hàng, bảo vệ uy tín ngành ngân hàng. Cách tính lãi chồng lãi của Eximbank là “rất bất thường” so với thông lệ ngân hàng khác.