Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chủ động rà quét, phát hiện và ngăn chặn, gỡ bỏ hàng chục nghìn thông tin vi phạm trên không gian mạng, trong đó có tin giả, nói xấu, bôi nhọ uy tín, danh dự, nhân phẩm các tổ chức, cá nhân, quảng cáo sai.

Bộ TT&TT cũng yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới, như Facebook, Google, Tiktok, Apple, Netflix ngăn chặn, gỡ bỏ những nội dung xấu, tin sai sự thật, quảng cáo sai, phản cảm.

Kết quả, các nền tảng này đã phải gỡ bỏ, ngăn chặn hàng chục nghìn nội dung vi phạm, gỡ các hội, nhóm (group) có nội dung không lành mạnh, độc hại với trẻ em.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong quản lý các nền tảng xuyên biên giới, như nội dung phát tán nhanh, một số doanh nghiệp nước ngoài chưa tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Chính phủ cho biết sẽ tăng cường quản lý thông tin trên môi trường mạng, nhất là trên các nền tảng xuyên biên giới, đấu tranh để khóa các tài khoản, hội nhóm, trang, kênh nội dung vi phạm trên nền tảng xuyên biên giới. Nền tảng xuyên biên giới chưa có văn phòng tại Việt Nam cũng sẽ được thí điểm giám sát.