Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, sẽ bắt đầu thu phí người dùng […]