Tập đoàn FPT mua lại 100% vốn của công ty Nhật Bản

Tập đoàn FPT mua lại 100% vốn của công ty công nghệ Nhật Bản Next Advanced Communications (NAC) để mở rộng hoạt động tại thị trường Nhật. Việc này giúp FPT tận dụng nguồn nhân lực chất lượng từ Nhật Bản và tiến gần tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ thị trường Nhật vào năm 2027.

FPT cũng nhấn mạnh mong muốn phát triển đội ngũ kỹ sư Nhật Bản và thúc đẩy môi trường làm việc đa văn hóa. Từ năm 2014, FPT liên tục thực hiện các thương vụ M&A với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, nhằm mở rộng tập khách hàng và tăng doanh thu tại thị trường nước ngoài.