Doanh số khủng từ việc gọi đồ online

Năm 2023, người Việt đã đặt đồ ăn qua các ứng dụng như Grab, Shopee Food với tổng giá trị lên tới 1,4 tỷ USD, tương đương 35.000 tỷ đồng, khoảng 90 tỷ đồng mỗi ngày. Thông tin này được công bố trong báo cáo về ứng dụng giao đồ ăn tại Đông Nam Á của Momentum Works.

Giá trị đơn hàng đặt qua các ứng dụng tại Việt Nam đã tăng 30% so với năm trước, nhưng vẫn thấp hơn so với các nước khác trong khu vực như Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Grab và Shopee Food chiếm lĩnh thị phần giao đồ ăn tại Việt Nam, với Grab chiếm 47% và Shopee Food chiếm 45%. Các dịch vụ giao đồ ăn của Grab cũng dẫn đầu tại nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Indonesia. Grab cũng dẫn đầu thị trường giao đồ ăn ở cả khu vực Đông Nam Á với tổng GMV 9,4 tỷ USD.