Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đạt tổng giá trị lớn

Trong năm qua, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ghi nhận 45 sản phẩm hàng hóa với tổng giá trị giao dịch đạt 4.000 tỷ đồng. Thị trường này đã phát triển mạnh, với giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày là 4.000 tỷ đồng và số lượng tài khoản tham gia tăng 20% so với năm 2022.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp đánh giá tích cực về sự linh hoạt và thanh khoản cao của thị trường, giúp họ đảm bảo lợi nhuận và giảm rủi ro về tồn kho hàng hóa. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đang kế hoạch mở rộng danh mục hàng hóa và niêm yết giao dịch sản phẩm tín chỉ carbon, liên thông với thị trường thế giới.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cũng đưa ra nhận định rằng Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam còn chưa hoàn chỉnh như các nước khu vực khác và cần có nhiều bước tiến nâng cấp để phù hợp hơn với thị trường thế giới.