CEO Google Sundar Pichai đã thông báo với nhân viên rằng công ty sẽ đối mặt với nhiều đợt sa thải khác nhau trong năm 2024. Ông Pichai cho biết mức độ cắt giảm nhân sự trong năm nay sẽ khác biệt so với năm trước và sẽ không ảnh hưởng đến tất cả các nhóm.

Quyết định về việc giữ lại hoặc sa thải nhân viên sẽ được đưa ra theo từng giai đoạn trong năm, và không có nhóm nào được coi là an toàn. Năm trước, Google đã cắt giảm khoảng 6% nhân viên, tương đương với 12.000 người.

CEO cũng mô tả rằng các đợt sa thải sắp tới nhằm mục tiêu đơn giản hóa tổ chức nhân sự và tăng tốc độ triển khai công việc, đồng thời ưu tiên nguồn lực vào những mục tiêu quan trọng. Thông báo này là một phần của kế hoạch cải tổ tổ chức và tập trung nguồn lực của Google trong năm 2024.