Google Dạy “Hiến Pháp” cho Robot để Đảm Bảo An Toàn trong Văn Phòng

Nhóm nghiên cứu DeepMind của Google đã công bố tiến bộ mới trong việc phát triển robot thông minh và an toàn hơn. Một trong những tiến bộ là hệ thống thu thập dữ liệu được đào tạo với “Hiến pháp robot” để đảm bảo rằng các robot không gặp sự cố và không làm hại người.

 • Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu:
  • Sử dụng mô hình ngôn ngữ hình ảnh (VLM) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để hiểu rõ về bối cảnh hoạt động.
  • Giúp robot thích ứng nhanh chóng với môi trường mới và thực hiện các nhiệm vụ thích hợp.
 • Hiến Pháp Robot:
  • Lấy ý tưởng từ “Ba định luật về robot” của Isaac Asimov, tập trung vào an toàn và tránh nhiệm vụ liên quan đến con người và động vật.
  • Robot có chế độ tự động dừng nếu lực tác động vượt quá ngưỡng nhất định và công tắc vật lý cho phép người dùng tắt robot khi cần thiết.
 • Thử Nghiệm:
  • Google thử nghiệm 53 robot AutoRT trong bốn tòa nhà văn phòng khác nhau trong vòng bảy tháng.
  • Sử dụng VLM để hiểu môi trường và LLM để gợi ý nhiệm vụ thông minh cho robot.
 • Công Nghệ Khác:
  • Công nghệ SARA-RT giúp Robotic Transformer RT-2 hoạt động nhanh chóng và chính xác hơn.
  • Mô hình RT-Trajectory giúp robot thực hiện tốt các nhiệm vụ vật lý cụ thể.

Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng những tiến bộ như vậy mang lại hy vọng về việc phát triển robot thông minh và an toàn, có thể hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực công việc và cuộc sống hàng ngày.