Google dàn xếp vụ kiện chống độc quyền, đền bù 630 triệu USD cho người dùng

  • Google đồng ý trả 630 triệu USD cho người dùng Mỹ và 70 triệu USD cho các bang để dàn xếp vụ kiện chống độc quyền liên quan đến cửa hàng ứng dụng Google Play.
  • Khoảng 71,4 triệu người dùng Mỹ đủ điều kiện nhận tiền, tương đương với 70% tổng số người dùng được đề cập trong hồ sơ tòa án.
  • Những người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được ít nhất 2 USD, tùy theo mức chi tiêu của họ trên Google Play.
  • Google bị cáo buộc lợi dụng vị thế độc quyền của mình để ép buộc người dùng trả phí cao cho các ứng dụng và dịch vụ trên Android.
  • Google không thừa nhận các cáo buộc, nhưng cho biết thỏa thuận sẽ giúp tăng tính cạnh tranh và lựa chọn cho người dùng.
  • Google hiện cũng đang đối mặt với hai vụ kiện chống độc quyền khác do Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình.